Kredyty bez bik, pożyczki pozabankowe, gotówkowe

Temat: wysokość L4 w ciaży po wychowawczym
Kadrowa powiedział ze to tylko część wynagrodzenia.pozostałe szefowa ma mi przesłać w nastepnym tygodniu. Nie nie zmianiałam wymiaru etatu. A powiedz mi jeszcze czy po macierzyńskim należy mi sie urlop wypoczynkowy...
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=72544Temat: wysokość L4 w ciaży po wychowawczym
Kadrowa powiedzia? ze to tylko cz??? wynagrodzenia.pozosta?e szefowa ma mi przes?a? w nastepnym tygodniu. Nie nie zmiania?am wymiaru etatu. A powiedz mi jeszcze czy po macierzy?skim nale?y mi sie urlop wypoczynkowy ... otrzymałas wynagrodzenie tylko za kwiecień? Tak po macierzyńskim należy ci się urlop za 2010 rok w wymiarze proporcjonalnym czyli za m-ce od IV-XII - czyli 20/26dni /12 mcy * 9 m-cy = 15/20 dni. Twój macierzyński skończy się w 2011 roku, więc po macierzyńskim masz prawo wykorzystać urlop za 2010 rok oraz cały urlop za 2011 w wymiarze 20/26 dni. W trakcie zatrudnienia wykorzystujesz urlop w naturze, dopiero po zwolnieniu otrzymałabyś ekw.za niewykorzystany urlop, ale w wymiarze proporcjonalnym za rok, w którym następuje koniec stosunku pracy. Zawsze sama możesz się zwolnić, składasz wypowiedzenie(jesli...
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=72544


Temat: zawiłości etatowe a macierzyński
a jęśli chodzi o urlop wypoczynkowy, który będzie mi przysługiwał po urlopie macierzyńskim? wymiar tez będzie jak na 3/4 etatu, mimo że od 17ego maja będę już na całym? ( urlop macierzyński skończy się ok września). edit. głupie pytanie, bo urlop będę miała za cały rok, a wtym roku miałam za pół, więc mniejszyu - pomylilo mi się
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=73142


Temat: Nauczyciel - mama na wychowawczym
Moko, czy z tego wynika, że niezależnie od tego,czy we wrześniu wracam na cały etat, czy korzystam z możliwości obniżenia godzin, mogę wziąć wych. tylko do końca czerwca? Nie Adasiu mozesz urlopu wychowawczego wziać łącznie 3 lata, ja napisałam ci sytuację, która moim zdaniem byłaby lepsza ze względu na finanse. Bo gdybyś w czerwcu miała wychowawczy to tylko za ten m-c byłabyć bez pieniędzy, póżniej wypoczynkowy - płatny i od września powrót do pracy. Ja chcę tak: na czerwiec wziąć wychowawczy (nie dostaję pieniędzy) od lipca wrócić do pracy, zaczynając ją urlopem wypoczynkowym we wrześniu wrócić na obniżony wymiar godzin Tak Ci własnie poradziłam, wyżej wyjasniam Pani chce inaczej: od czerwca biorę wychowawczy, który trwa do końca wakacji (niepłatny oczywiście) we wrześniu wracam do pracy jw No tak Pani Ci radzi jak pracodawca zaoszczędza pieniądze, bo Ty tracisz je, za czas przebywania an wychowawczym nie dostaniesz nic! Pani mówi, ze gdybym wracała na cały etat, to ok - wtedy mogę skończyć wych. w czerwcu. Trochę mi szkoda tych dwóch miesięcy bez pensji... Ale co ona Ci radzi! że idziesz na wychowawczy do konca czerwca, potem wypoczynkowy i powrót na pełen etat czy obniżony ? Poczytaj sobie art 186 KP zacytowałam jeśli Ty nie wykorzystujesz całego wychowawczego to mozesz jak najbardziej pisac pismo o obniżenie wymioaru etatu na...
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=53386


Temat: GRUDNIOWE SŁONECZKA cz II
Pearl za rok 2010 niestety nie masz prawa do całego urlopu wypoczynkowego, jeżeli idziesz na wychowawczy od 01.09. to za ten rok należy Ci się 18 dni urlopu przyjmując że masz wymiar 26 dni. 26 dni wymiaru / 12 m-cy, bo tyle ma rok x 8 m-cy poprzedzających urlop wychowawczy Tak się wylicza w momencie powrotu po wychowawczym. Czyli np. ktoś ma wychowawczy od 01.01.2010-30.04.2010 to ma prawo do urlopu w wymiarze za okres od V-XII.2010 czyli za 8 m-cy 26/20 :12*8 = 14/18* * dot.pełnego etatu
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=70234


Temat: Prawo pracy
pełnym etacie c) nie mniej niż 10 dni w roku 4. Związek zawodowy powstaje: a) na mocy uchwały 10 członków założycieli (prawidłowa odp) b) zakładany zostaje przez 3-7 osób c) w...
Źródło: administracja08.fora.pl/a/a,242.html


Temat: czas pracy niepełnoetatowców
Witam wszystkich :) Mam pytanie o udzielanie urlopu wypoczynkowego pracowników zatrudnionych na niepełny wymiar czasu pracy. A dokładnie chodzi mi o taki przypadek mam osobe zatrudniona na niepełny wymiar czasu pracy (15h tygodniowo). Przychodzi 3 razy w tygodniu po 5 godzin to w jaki sposób mam jej policzy ten urlop jeśli staż ma mniejszy niz 10lat czyli przy pełnym etatcia przypadałoby jej 20 dni??? Proszę o pomoc A i jeszcze tak osoba jest zatrudniona na 1/3 etatu przychodzi 2 lub 3 godziny dzienni a ma staz powyżej 10 lat czyli 26 dni w...
Źródło: forumbhp.com.pl/viewtopic.php?t=256


Temat: Czy w czasie kryzysu wypada brać urlop?
Co to za pytanie !!! Urlop to urlop - rzecz wręcz święta !!! Większości pracowników urlop wypoczynkowy kojarzy się wyłącznie z relaksem i odpoczynkiem od pracy. Za wyjątkiem pracowników działów personalnych, którzy muszą te wszystkie urlopy prawidłowo obliczyć i rozliczyć. I gdyby wszyscy pracownicy pracowali w systemie podstawowym na cały etat – pewnie z urlopami nie byłoby większego problemu. Niestety na prawidłowo rozliczony urlop wypoczynkowy liczą też niepełnoetatowcy, pracownicy wykonujący pracę w systemie równoważnym, ci z obniżoną dobową normą czasu pracy, podejmujacy pracę po raz pierwszy w życiu, a także ci zmieniający pracodawcę w ciągu roku. Każdy pracownik ma prawo do płatnego corocznego urlopu wypoczynkowego. Nie może się tego prawa zrzec. Pracodawca ma zaś obowiązek dać podwładnemu wolne dni na odpoczynek i za nie zapłacić. Jeśli tego nie zrobi, łamie prawo. Urlop przysługuje ci tylko wtedy, kiedy jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Pracujesz na czas określony? Należy ci się odpowiednia część urlopu - np. umowa na pół roku daje 50 proc. rocznego wymiaru urlopu (jest to tzw. urlop proporcjonalny). Jeśli pracujesz na podstawie umowy cywilnoprawnej - o dzieło lub zlecenia - nie masz prawa do urlopu wypoczynkowego ani żadnego innego wynikającego z kodeksu pracy (np. urlopu bezpłatnego, urlopu na żądanie). Już po miesiącu swojej pierwszej pracy masz prawo do odpoczynku. Należy ci się wtedy 1/12 rocznego urlopu (z każdym kolejnym miesiącem liczba dni wolnych proporcjonalnie rośnie). Pamiętaj. Minimalny roczny urlop to 20 dni - jeżeli pracujesz krócej niż dziesięć lat. Kiedy twój staż pracy jest większy,...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2899


Temat: Nauczyciel - mama na wychowawczym
Adasia wkręca Cię kadrowa, wychowawczy jest udzielany na Twój wniosek i Ty w nim wskazujesz datę rozpoczecia url wychowawczego i datę zakończenia. Po pierwsze kwestia udzielenia urlopu to kwestia KN oraz KP Teraz Ci zacytuję podstawy prawne. KN Art. 67a. 1. Z wnioskiem o udzielenie urlopu wychowawczego nauczyciel występuje do organu, który nawiązał z nim stosunek pracy. 2. Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego powinien być zgłoszony co najmniej na 1 miesiąc przed wskazanym terminem rozpoczęcia tego urlopu. 3. Termin zakończenia urlopu wychowawczego powinien przypadać na dzień poprzedzający rozpoczęcie roku szkolnego; w takim przypadku termin udzielonego urlopu ulega odpowiedniemu skróceniu, a na wniosek nauczyciela - odpowiedniemu przedłużeniu. 4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, jeżeli urlop wychowawczy został udzielony w wymiarze nieprzekraczającym 1 miesiąca. art 67c - 2 2. Nauczycielowi, który w związku z rozpoczęciem urlopu wychowawczego nie mógł wykorzystać przypadającego w okresie letnich ferii szkolnych urlopu wypoczynkowego, do którego nabył prawo - termin zakończenia urlopu wychowawczego powinien przypadać na koniec zajęć szkolnych. Ty moim zdaniem powinnaś złożyc wniosek o wychowawczy np do końca czerwca, wtedy od lipca idziesz na urlop. Jeśli napiszesz wniosek o udzielenie wychowawczego do końca sierpnia, to po powrocie do pracy Twój urlop bedzie pomniejszony o wychowawczy ! Natomiast zasady dotyczące ilosciw wychwawczego reguluje KP - 3 lata do czasu, aż dziecko skonczy 4 lata, w 4 częsciach - tak skrótowo Co do zmniejszenia etatu po powrocie z wychowawczego (tę kwestię reguluje KP) jeśli nie wykorzystujesz całego urlopy wychowawczego to mozesz złożyć pismo o obniżenie etatu i pracodawca MUSI się zgodzić oto podstaw prawna KP Art. 186.7. Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. jej tak w ogóle strasznie nie lubię rozliczać nauczycieli bo...
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=53386


Temat: macierzyński i kolejna ciąża
zatrudnić się na 1/2 etatu u innego pracodawcy? Jak sie to ma później do wypłaty/zasiłku; czy wiliczany jest jako średnia od obu pracodawców odrębnie, czy raczej wspolnie to Zus przeliczy??? 4. w 2010 będzie o 2 tyg macierzyńskeigo wiecej tzw 2 tyg fakultatywnego, prawda? W moim przypadku załapie się już na 2011 rok i wtedy również będzie mi przysługiwał urlop wypoczynkowy za 2010 rok w pełnym wymiarze? 5. Już ostatnie pytanie dopiero po powrcie z urlopu w 2011, pracodawca może wręczyć mi wypowiedzenie o ile nie wystąpie w wnioskiem o wychowawczy do 2012...
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=67180


Temat: Świadczenie urlopowe
... ?wiadczenia zale?y od decyzji pracodawcy. Je?eli pracodawca zdecyduje si? jednak na wyp?at? ?wiadcze? urlopowych - powinien je wyp?aca? raz w roku ka?demu pracownikowi korzystaj?cemu z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej...
Źródło: guardia.pl/forum/viewtopic.php?t=2122


Temat: urlop wypoczynkowy
Czy nauczycielowi stażyście, zatrudnionemu na 15/22 etatu należy się urlop wypoczynkowy? i w jakim wymiarze godzin?
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=3745


Temat: urlop zdrowotny
Dosky, z tego co wiem to możesz spokojnie iść na urlop. Pracujesz na czas nieokreślony, masz cały etat no i 7 lat pracy. Wg mnie wszystko jest zgodne z prawem. Pozdrawiam Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu w szkole co najmniej 7 lat, dyrektor udziela urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia zalecanego leczenia , w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku. Do owego siedmioletniego okresu pracy wlicza się okresy czasowej niezdolności na skutek choroby oraz urlopu innego niż wypoczynkowy, trwające łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy. Jeśli trwały dłużej - wymagany okres pracy o ten czas się przedłuża. Nauczyciel nie ponosi kosztów związanych z orzekaniem o jego zdrowiu. W czasie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawo do świadczeń pracowniczych. W okresie tego urlopu nie może podjąć dodatkowej pracy lub innej działalności zarobkowej. Nie później niż na dwa tygodnie przed końcem urlopu dyrektor kieruje nauczyciela na badania kontrolne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia można nauczycielowi udzielić nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zakończenia poprzedniego. Łączny wymiar tychże urlopów w okresie całego zatrudnienia nauczyciela nie może przekraczać 3 lat . Poczytaj jeszcze może to : Akty prawne : Artykuł 64, ... dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się , dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń...
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=1692


Temat: ZFŚS
USTAWA (...) 3. Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, z zastrzeżeniem ust. 2, mogą tworzyć Fundusz do wysokości ... pracownika, z tym że wysokość świadczenia dla zatrudnionych, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3, ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika. 5. Świadczenie urlopowe, o którym mowa w ust. 4, wypłaca pracodawca raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. 5a. Wypłata świadczenia urlopowego następuje nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego, o którym mowa w ust. 5. 6. Świadczenie urlopowe, o którym mowa w ust. 4, nie podlega składce na ubezpieczenie...
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=7156


Temat: Czy ja mam rację?
na na nie iśc ponieważ automatycznie przedłuża się urlop macierzyński o 6 tygodni. Jeśli przebywało się na urlopie macierzyńskim w czasie ferii zimowych to należą się także dodatkowe 2 tygodnie. Nie ... jeśli chodzi o mniejszenie etatu po powrocie do pracy z urlopu macierzyńskiego - pracodawca musi zagwarantowac Ci te same warunki pracy i płacy, jesli chce przeniesc Cię na inne stanowisko lub obniżyc wymiar godzin to pensja i tak należy się taka jak z przed macierzyńskiego; - odnośnie pensji po macierzyńskim to niech księgowa zajrzy sobie do przepisów - Ty dostajesz zasiłek z ... luty normalnej pensji oraz normalną pensję za marzec. Natomiast jeśli to był zaległy urlop wypoczynkowy to należy się normalna pensja. - i odnośnie zwolnienia na koniec ciąży to co to za...
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=467


Temat: urlop wypoczynkowy
Zatrudniony jestem na 1/2 etatu przysługuje mi 26 dni urlopu, ale czy pracując w niepełnym wymiarze czasu tyle mi sie należy, czy pół tzn 13 dni?
Źródło: forumbiznesu.eu/viewtopic.php?t=388


Temat: URLOP PRACOWNICZY
Reguły udzielania urlopów wypoczynkowych określa art. 163 kodeksu pracy, zgodnie z którym urlopu wypoczynkowego udziela pracodawca na podstawie planu urlopów, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. W przypadkach gdy ustanawianie planu urlopu nie jest konieczne, to urlopu udziela pracodawca po uprzednim porozumieniu się z pracownikiem. czy może zmusić mnie pracodawca do wybrania urlopu do końca listopada? Słowo porozumienie oznacza umowę, a więc zgodne oświadczenie woli obydwu stron. Pracodawca nie może poprzez jednostronne polecenie wysłać pracownika na urlop, oprócz wyjątku dot. urlopu w okresie wypowiedzenia i w pierwszym kwartale roku następnego odnośnie urlopu za poprzedni rok. Ponadto pracodawca nie może nakazać wykorzystania urlopu na żadanie, jest to szczególne uprawnienie pracownika, które w przeciwieństwie do urlopu wypoczynkowego nie przechodzi na następny rok. Jak wskazałem porozumienie obejmuje zgodę dwóch stron, co oznacza że jeżeli "coś Ci wypadnie" i będziesz chciała wziąć urlop wypoczynkowy, to pracodawca nie musi sie na to zgodzić, jeżeli wymagją tego potrzeby zapewnienia normalnego toku pracy. W takich sytuacjach pozostaje tylko urlop na żądanie, którego wymiar roczny dla pełnego etatu wynosi 4 dni. Art. 163. § 1. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi zgodnie z art. 1672. § 1 ind. 1. Pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę; dotyczy to także pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa. W takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem. Przepis § 1 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio.§ 2. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy. § 3. Na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim; dotyczy to także pracownika - ojca wychowującego dziecko, który korzysta z urlopu macierzyńskiego.
Źródło: poradnik-prawny.com/viewtopic.php?t=9936